Główny cel

Propagowanie informacji, metod i technik

w zakresie prowadzenia badań nad innowacjami i przedsiębiorczością.

Aktywnie, świadomie i z pasją uczestniczymy w:

Tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości i popularyzacji wiedzy o procesach innowacyjnych,

Badaniach i monitoringu prowadzonych badań naukowych, koordynowaniu wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacji nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych,

Propagowaniu informacji, metod i technik w zakresie prowadzenia badań nad innowacjami i przedsiębiorczością,

Upowszechnianiu wiedzy o przedsiębiorczości oraz wynikach badań dotyczących aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw.

Badania

Podejmujemy aktywność badawczą i monitoring prowadzonych badań naukowych, upowszechniamy ich wyniki oraz uczestniczymy w procesie identyfikacji nowych i niezagospodarowanych obszarów badawczych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Innowacje

W naszym obszarze zainteresowań znalazły się innowacje, ponieważ są one ważnym i podstawowym czynnikiem dynamicznego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Charles Freeman twierdził, że „nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać”.

Przedsiębiorczość

Wspieramy, inicjujemy oraz podejmujemy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Aktualności

Nasze projekty