Prezentacja IBIP-podczas Konferencji nt. Możliwości włączania rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu – realizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

23 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie odbyła się konferencja realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój talent”,  poświęcona włączaniu rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu. Na spotkanie zostali zaproszeni liczni goście, w tym choszczeńscy przedstawiciele władz, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele a w charakterze prelegenta wystąpiła dr Marlena Płonka – członek Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania i realizacji celów statutowych Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością, w tym m.in. dot. tworzenia sprzyjających warunków i upowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości.

Marlena Płonka