Nagroda dla IBIP za współorganizację Konwentu „Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego”

Z dumą informujemy, że nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością otrzymał 11 października 2019 roku na Konwencie #WspółpracaMiędzysektorowaiInnowacjenaRzeczBezpieczeństwaDrogowego od #FundacjaNadziejaOsóbPoszkodowanychwWypadkachDrogowychOpp podziękowania za współorganizację wydarzenia oraz za “bezinteresowną chęć do czynienia dobra, a przede wszystkim za pomoc i dar dobrego serca w promowaniu bezpieczeństwa na drodze i pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych”.

List z podziękowaniem wręczyła nam Prezes Fundacji #AleksandraKieres.

Nasz Instytut na Konwencie reprezentowały dr #MarlenaPłonka – Wiceprezes Zarządu oraz dr hab. #KatarzynaKoziołNadolna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Całe wydarzenie można obejrzeć: https://youtu.be/Rv3prLWq1aI

To już nasza V Ogólnopolska konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce … tym razem pt. „Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”

Z dumą informujemy, że jest to już piąta edycja konferencji z cyklu “Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością przy współudziale Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Tegoroczna konferencja stawia sobie za cel stworzenie forum dyskusyjnego teoretyków i praktyków gospodarki, zainteresowanych problematyką innowacyjności, które wskazywać będzie współczesne koncepcje zarządzania innowacjami, niezbędne zasoby wykorzystywane do stymulowania innowacyjności oraz szanse i bariery w oddziaływaniu innowacyjnych podmiotów na otoczenie.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up – funkcjonowanie i rozwój.

W ramach zaplanowanych sesji odbywać się będą debaty, panele dyskusyjne, sesja plakatowa oraz wizyta studyjna.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się z dr Romanem Tylżanowskim pod adresem: roman.tylzanowski@usz.edu.pl lub telefoniczne: 504 474 281

Ramowy program konferencji: ulotka

dr Marlen Płonka

dr Roman Tylżanowski

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com