Prezentacja IBIP-podczas Konferencji nt. Możliwości włączania rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu – realizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

23 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie odbyła się konferencja realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój talent”,  poświęcona włączaniu rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu. Na spotkanie zostali zaproszeni liczni goście, w tym choszczeńscy przedstawiciele władz, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele a w charakterze prelegenta wystąpiła dr Marlena Płonka – członek Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania i realizacji celów statutowych Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością, w tym m.in. dot. tworzenia sprzyjających warunków i upowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości.

Marlena Płonka

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Kreatywność – Współpraca – Perspektywy.

W dniach 23-24 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja, której głównym celem jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce, przedktórą stawiane są nowe wyzwania.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle,
 • innowacje usługowe,
 • zarządzanie strategiczne działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność i jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna państwa, UE, na świecie,
 • transfer technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja w zarządzaniu innowacjami.

Rejestracji udziału w Konferencji można dokonać pod adresem:

http://konferencjaziwg.evenea.pl

Marlena Płonka

Na Konferencji “Zarządzanie innowacjami w gospodarce” omawiano znaczenie procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 17-18 listopada 2016 roku odbyła się Konferencja „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Jej głównym celem było zaprezentowanie znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce. Była to już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. Dariuszem Rosatim oraz Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością. Konferencja została objęta honorowym patronatem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjatywa zyskała również oficjalne poparcie Wojewody Zachodniopomorskiego.

W spotkaniu wzięło udział 70 uczestników, którzy wymienili poglądy na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w przemyśle, głównie w sektorze morskim. Wnioski i rekomendacje zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku.

Marlena Płonka

Konferencja: Zarządzanie innowacjami w gospodarce

W dniach 17-18 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja a jej głównym celem jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle,
 • innowacje usługowe,
 • zarządzanie strategiczne działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność i jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne,
 • polityka innowacyjna państwa, UE, na świecie,
 • transfer technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja w zarządzaniu innowacjami.

Rejestracja uczestników Konferencji dostępna jest pod adresem:

http://ziwg.evenea.pl

Pobierz: ulotka (102 pobrania)

Marlena Płonka

Zielone Światło dla działalności B+R

Od stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz „nowa ulga podatkowa na badania i rozwój” (można odliczać 10–30 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nawet projektów zakończonych niepowodzeniem). (więcej…)