W dniach 23-24 listopada 2022 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zrządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się 2 konferencje: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” oraz XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Wydarzenia odbyły się w trybie hybrydowym.

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele 30 jednostek naukowych, w tym uczelni zagranicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie i wzięcie udziału w owocnych dyskusjach, zarówno w trakcie poszczególnych sesji, jak i w kuluarach.

Prelegentom serdecznie dziękujemy za wygłoszenie swoich referatów oraz przekazanie praktycznych informacji w trakcie paneli dyskusyjnych.

dr Roman Tylżanowski

Wyróżnienie dla IBIP’u

Dziękujemy Fundacji NADZIEJA Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych (fundacjanadzieja.com) za wyróżnienie.

W tym roku nasz Instytut podczas uroczystej Gali reprezentowały dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna – Przewodnicząca Rady Nadzorczej w naszym Instytucie oraz dr Marlena Płonka – Wiceprezes Zarządu.

Gratulujemy Wszystkim Wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na polskich drogach.

dr Marlena Płonka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

W dniach 23-24 listopada odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Będzie możliwość osobistego i zdalnego spotkania oraz wymiany doświadczeń naukowych i prezentacji najnowszych wyników realizowanych badań dot. zarządzania, gospodarki … w kontekście środowiska – szczegółowy zakres zagadnień w ulotce.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne – szczegółowe informacje na temat Konferencji w ulotce a rejestracja udziału możliwa jest za pośrednictwem strony: https://app.evenea.pl/event/kzpkonferencja

dr Marlena Płonka

IV Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”.

Nasz Instytut – już po raz czwarty, został Partnerem IV Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”.
Konwent organizowany jest w ramach edycji 2018-2025 Ogólnopolskiego Programu „Bądź bezpieczny na drodze”, prowadzonego przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP.
Konwent rozpocznie się 27 października 2022 roku i potrwa przez dwa kolejne dni, podczas których goście z całej Polski: przedsiębiorcy, akademicy i urzędnicy reprezentujący wszystkie szczeble administracji będą debatować w sześciu panelach dyskusyjnych (Edukacja, Prawo, Innowacje, Zdrowie, Infrastruktura i Ekonomia) wokół szeroko pojętej idei wychowania komunikacyjnego, która jest motywem przewodnim tegorocznego spotkania.
Pierwszy dzień zakończy uroczysta Gala z wręczeniem nagród: „Najbezpieczniejsze Województwo, Powiaty i Miasta Powiatowe w 2021 roku”, „Patron Bezpiecznych Dróg 2022″ oraz „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie 2022”.
Galę okrasi m.in. sopran Justyny Reczeniedi i baryton Jakuba Milewskiego, dźwięki saksofonu tenorowego Łukasza Paducha oraz pokaz mody projektanta Piotra Ciepała gdzie a rolę modelek wcielą się znane i lubiane kobiece Twarze polskiego ekranu … a przewodzić jej będzie aktorka Laura Łącz.
Podczas wydarzenia przewidziana jest sprzedaż pluszowych misiów dla dzieci uczestniczących w wypadkach drogowych. Każdy zakupiony Miś da szansę na wygraną jednej z cennych nagród głównych.
Motywem tegorocznego spotkania przewodnim będzie szeroko pojęta idea wychowania komunikacyjnego – zgłoszenia przez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl_CV8aMSH4uP7eHdkIz8GOh6UySbT9q9B8vi70itgv3Ueg/viewform

dr Marlena Płonka

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – cyfryzacja – internacjonalizacja.

W dniach 23-24 listopada odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – cyfryzacja – internacjonalizacja.

Będzie możliwość zarówno osobistego spotkania i wymianę doświadczeń naukowych, jak i uczestnictwa w formule zdalnej.

Konferencja jest idealną platformą do wymiany doświadczeń naukowych – daje możliwość prezentacji najnowszych wyników realizowanych badań z zakresu zarządzania, innowacji i przedsiębiorczości … szczegółowy zakres zagadnień w ulotce.

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia:
– innowacje w przemyśle i usługach,
– strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
– finansowanie działań innowacyjnych,
– innowacyjność w sektorze MŚP,
– innowacje społeczne,
– innowacje oszczędne (frugal innovation),
– polityka innowacyjna na świecie,
– procesy komercjalizacji i transferu technologii,
– klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
– internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
– kreatywność i gospodarka designu,
– przedsiębiorczość akademicka,
– start up – funkcjonowanie i rozwój

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne – szczegółowe informacje na temat Konferencji w ulotce a rejestracja udziału, możliwa jest za pośrednictwem strony: https://app.evenea.pl/event/kzpkonferencja

dr Marlena Płonka

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”

W dniach 24-25 listopada odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – uwarunkowania – wyzwania – rekomendacje oraz XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Konferencję zorganizowała Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością. Wydarzenia odbywały się zarówno w formule stacjonarnej (na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), jak i zdalnej. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski, a także reprezentanci sektora biznesu.

dr Roman Tylżanowski

Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

W Stargardzie dnia 28 października 2021 roku odbyła się Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

Nasz Instytut nad Innowacjami i Przedsiębiorczością reprezentowała Wiceprezes Zarządu – dr Marlena Płonka, która prezentowała cele statutowe Instytutu podkreślając, że IBIP wpisuje się w działania stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań i transferu wiedzy na linii biznes-nauka.
Przykładem mogą być organizowane spotkania i konferencje, na które zapraszani są przedstawiciele świata nauki i biznesu. Instytut uczestniczy w inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami. Przykładem może być ostatnio realizowany projekt: studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyjechali do Stargardu, by zobaczyć, jak funkcjonują firmy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Studenci wraz z dr Barbarą Czerniachowicz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego „Workshop in Management”) oraz dr Marleną Płonką (Wiceprezes Zarządu IBIP) odwiedzali stargardzkie przedsiębiorstwa traktując tę wizytę jako doskonałą okazję zarówno:
– dla studentów, by tych zachęcać do lokowania ich planów zawodowych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii,
– jak i dla firm, które w trakcie takich spotkań zyskują dostęp do przyszłych wykwalifikowanych kadr.

Film z Konferencji promującej innowacyjnych Przedsiębiorców i ich biznesy zlokalizowane w stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii: https://youtu.be/vgmdZz2BS4A)

„Jeśli Twoja inwestycja wymaga specjalnego podejścia i dynamicznego klimatu biznesowego oraz ludzi, którzy potrafią pokonać wszelkie przeszkody pojawiające się podczas realizacji inwestycji, rozważ swoją nową inwestycję w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.” (cyt.: https://ppnt.stargard.pl/o-parku/).

dr Marlena Płonka

III Ogólnopolski Konwent „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością został zaproszony do udziału w III Ogólnopolskim Konwencie „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością był Współorganizatorem Konwentu z ramienia sektora nauki wespół z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (wneiz.pl).

Celem Konwentu było upowszechnianie dobrych praktyk, w tym współtworzenie dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, technicznych innowacji oraz działań w ramach obszaru poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Wydarzenia odbyło się w dniach 28-29 października 2021 roku w Warszawie:
– Relacja z pierwszego dnia konferencyjnej części III Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” 2021 dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=g_zvjRrHX0k
– Relacja z drugiego dnia konferencyjnej części III Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” 2021 dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=1FXeVU6AV_M
dr Marlena Płonka

VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce „Uwarunkowania – Wyzwania – Rekomendacje”

W dniach 24 – 25 listopada 2021 roku odbędą się dwie konferencje:
• VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce „Uwarunkowania – Wyzwania – Rekomendacje”
• 11th International Scientific Conference „Economy, Management, Environment”
Wśród prelegentów i znakomitych gości będą przedstawiciele różnych środowisk naukowo-badawczych z kraju i zagranicy, którzy będą dzielili się doświadczeniami oraz najnowszymi wynikami badań z zakresu zarządzania, innowacji i przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat obu Konferencji: https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp
Ulotka: w załączeniu
dr Marlena Płonka

Ulotki do pobrania: [Nie znaleziono pliku], [Nie znaleziono pliku], [Nie znaleziono pliku]

IV Workshop in Management

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością miał przyjemność włączyć się w realizację wakacyjnego wydarzenia pt. „IV Workshop in Management”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2021 roku.
Głównym celem projektu było przygotowanie studentów na kierunkach Przedsiębiorczość i Inwestycje oraz Zarządzanie Uniwersytetu Szczecińskiego do wejścia na rynek pracy.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Barbara Czerniachowicz oraz Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością – dr Marlena Płonka odwiedzały ze Studentami stargardzkie Przedsiębiorstwa.
Głównym celem projektu było przybliżenie słuchaczom Uniwersytetu Szczecińskiego zakresu działalności „cennych na lokalnym rynku podmiotów”, w tym metod zarządzania organizacją – zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, omówienie barier rozwoju, czynników wpływających na sukces i konkurencyjność na rynku, perspektyw na wdrażanie innowacji oraz współpracy z uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość i innowacyjność.
dr Marlena Płonka