VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”

W dniach 24-25 listopada odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – uwarunkowania – wyzwania – rekomendacje oraz XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Konferencję zorganizowała Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością. Wydarzenia odbywały się zarówno w formule stacjonarnej (na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), jak i zdalnej. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski, a także reprezentanci sektora biznesu.

dr Roman Tylżanowski

Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

W Stargardzie dnia 28 października 2021 roku odbyła się Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

Nasz Instytut nad Innowacjami i Przedsiębiorczością reprezentowała Wiceprezes Zarządu – dr Marlena Płonka, która prezentowała cele statutowe Instytutu podkreślając, że IBIP wpisuje się w działania stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań i transferu wiedzy na linii biznes-nauka.
Przykładem mogą być organizowane spotkania i konferencje, na które zapraszani są przedstawiciele świata nauki i biznesu. Instytut uczestniczy w inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami. Przykładem może być ostatnio realizowany projekt: studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyjechali do Stargardu, by zobaczyć, jak funkcjonują firmy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Studenci wraz z dr Barbarą Czerniachowicz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego „Workshop in Management”) oraz dr Marleną Płonką (Wiceprezes Zarządu IBIP) odwiedzali stargardzkie przedsiębiorstwa traktując tę wizytę jako doskonałą okazję zarówno:
– dla studentów, by tych zachęcać do lokowania ich planów zawodowych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii,
– jak i dla firm, które w trakcie takich spotkań zyskują dostęp do przyszłych wykwalifikowanych kadr.

Film z Konferencji promującej innowacyjnych Przedsiębiorców i ich biznesy zlokalizowane w stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii: https://youtu.be/vgmdZz2BS4A)

„Jeśli Twoja inwestycja wymaga specjalnego podejścia i dynamicznego klimatu biznesowego oraz ludzi, którzy potrafią pokonać wszelkie przeszkody pojawiające się podczas realizacji inwestycji, rozważ swoją nową inwestycję w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.” (cyt.: https://ppnt.stargard.pl/o-parku/).

dr Marlena Płonka

III Ogólnopolski Konwent „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością został zaproszony do udziału w III Ogólnopolskim Konwencie „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością był Współorganizatorem Konwentu z ramienia sektora nauki wespół z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (wneiz.pl).

Celem Konwentu było upowszechnianie dobrych praktyk, w tym współtworzenie dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, technicznych innowacji oraz działań w ramach obszaru poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Wydarzenia odbyło się w dniach 28-29 października 2021 roku w Warszawie:
– Relacja z pierwszego dnia konferencyjnej części III Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” 2021 dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=g_zvjRrHX0k
– Relacja z drugiego dnia konferencyjnej części III Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” 2021 dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=1FXeVU6AV_M
dr Marlena Płonka

VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce „Uwarunkowania – Wyzwania – Rekomendacje”

W dniach 24 – 25 listopada 2021 roku odbędą się dwie konferencje:
• VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce „Uwarunkowania – Wyzwania – Rekomendacje”
• 11th International Scientific Conference „Economy, Management, Environment”
Wśród prelegentów i znakomitych gości będą przedstawiciele różnych środowisk naukowo-badawczych z kraju i zagranicy, którzy będą dzielili się doświadczeniami oraz najnowszymi wynikami badań z zakresu zarządzania, innowacji i przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat obu Konferencji: https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp
Ulotka: w załączeniu
dr Marlena Płonka

Ulotki do pobrania: Ulotka_konferencja_ZlwG_2021 (25 pobrań) , Ulotka-EME-2021-EN (25 pobrań) , Ulotka-EME-2021-PL (27 pobrań)

IV Workshop in Management

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością miał przyjemność włączyć się w realizację wakacyjnego wydarzenia pt. „IV Workshop in Management”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2021 roku.
Głównym celem projektu było przygotowanie studentów na kierunkach Przedsiębiorczość i Inwestycje oraz Zarządzanie Uniwersytetu Szczecińskiego do wejścia na rynek pracy.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Barbara Czerniachowicz oraz Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością – dr Marlena Płonka odwiedzały ze Studentami stargardzkie Przedsiębiorstwa.
Głównym celem projektu było przybliżenie słuchaczom Uniwersytetu Szczecińskiego zakresu działalności „cennych na lokalnym rynku podmiotów”, w tym metod zarządzania organizacją – zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, omówienie barier rozwoju, czynników wpływających na sukces i konkurencyjność na rynku, perspektyw na wdrażanie innowacji oraz współpracy z uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość i innowacyjność.
dr Marlena Płonka

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością został zaproszony do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Instytut reprezentowała dr Marlena Płonka – Wiceprezes Zarządu.

Na konferencji omawiane były zagadnienia dotyczące wdrażania w branży medycznej innowacyjnych rozwiązań oraz bezpieczeństwo w świecie cyfrowym.
Uczestnicy Konferencji dyskutowali o tym, że szpitale jako liderzy innowacji dostrzegają potrzebę współpracy ze startupami z branży medycznej. Podkreślano, że wykorzystanie AI w świcie medycznym tworzy przestrzeń dla współpracy ze startupami oferującymi nowoczesne rozwiązania w dziedzinie IT dla sektora medycznego.

Wypracowany został Raport “Top Disruptors in Healthcare 2021”, który dostępny jest pod adresem: Polska Federacja Szpitali – Raport “Top Disruptors in Healthcare 2021” (pfsz.org)

Głównym celem Raportu jest wspieranie ekosystemu innowacji w ochronie zdrowia – sprzyja to nie tylko rozwojowi innowacyjnej gospodarki, ale nabiera również szczególnego znaczenia w dobie walki z pandemią Covid – 19 oraz jej długoterminowymi następstwami.
W Raporcie zaprezentowane są interesujące rozwiązania w sektorze medycznym wraz z opisem ich poziomu zaawansowania o raz informacjami „kto i w jaki sposób może z tych rozwiązań skorzystać, a także jakie są potrzeby startupów i wyzwania przed nimi stojące”.
dr Marlena Płonka

II Ogólnopolski Konwent “Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Dnia 2 października 2020 roku odbył się II Ogólnopolski Konwent “Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który został zorganizowany przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com).
Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością był Współorganizatorem Konwentu z ramienia sektora nauki wespół z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (wneiz.pl).
Misją organizatorów Konwentu było upowszechnianie dobrych praktyk, w tym współtworzenie dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, technicznych innowacji oraz działań w ramach obszaru poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podczas Konwentu odbyła się uroczysta Gala, na której uhonorowane zostaną wiodące podmioty innowacyjne tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2020” oraz wręczono podziękowania i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”.
Polecam film z wydarzenia.
dr Marlena Płonka

II Ogólnopolski Konwent “Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

 

Mamy zaszczyt zaprosić już po raz drugi na wydarzenie organizowane przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com) , która reprezentuje sektor obywatelski.

Współorganizatorami projektu są:

Międzysektorowa współpracy znalazła poparcie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które roku udzieliło patronatu honorowego zorganizowanemu w październiku 2019 roku I Ogólnopolskiemu Konwentowi.

Misją organizatorów Konwentu jest upowszechnianie dobrych praktyk, w tym stworzenie katalogu dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, technicznych innowacji oraz działań w ramach obszaru poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaproponowane na ubiegłorocznym Konwencie pomysły i rozwiązania już dzisiaj znajdują zastosowanie w praktyce, chociażby wykorzystanie przez Policję dronów.

Podczas konwentu odbędzie się uroczysta Gala, na której uhonorowane zostaną wiodące podmioty innowacyjne tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2020” oraz wręczone zostaną podziękowania i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”.

Cel wydarzenia

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Termin wydarzenia

2 października 2020 rok

Miejsce

Warszawa

Szczegóły na temat konwentu: ->Informator

dr Marlena Płonka

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko

Zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję Naukową: Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko – Innowacyjność i Przedsiębiorczość, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w Instytucie Zarządzania i Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas Konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowców oraz studentów a głównym celem konferencji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu.

Obszary tematyczne

modele biznesowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, finanse, kapitał ludzki, przywództwo, apitał społeczny, innowacje, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, logistyka, marketing, zarządzanie, zrównoważony rozwój, nowoczesne formy przedsiębiorstw

Ważne terminy

  • do 31.03.2020 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
  • do 30.05.2020 r. – ostateczny termin nadsyłania artykułów

Szczegółowe informacje o konferencji

www.konferencjagzs.wordpress.com oraz www.facebook.com/konferencja.gzs

Dane kontaktowe z organizatorami konferencji

conference.EME@usz.edu.pl

www.konferencjagzs.wordpress.com

www.facebook.com/konferencja.gzs

dr Marlena Płonka

 

WOLONTARIAT a ochrona danych osobowych

Każde stowarzyszenie czy fundacja przetwarzająca dane osobowe swoich członków, darczyńców, klientów czy wolontariuszy ponosi odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych w ramach organizacji danych, ponieważ jest Administratorem Danych Osobowych.

Oto kilka informacji, jak Stowarzyszenie czy Fundacja powinny zgodnie z RODO chronić dane swoich wolontariuszy oraz dane, do których ci wolontariusze mają dostęp.

W związku z realizacją wolontariatu dochodzi nie tylko do przetwarzania danych samych wolontariuszy, ale i danych osób, do których wolontariusze mają dostęp … a często są to dane szczególnej kategorii np. o stanie zdrowia. Tym bardziej takie organizacje powinny pieczołowicie zadbać o ochronę danych osobowych, aby nie narazić się na utratę zaufania, które jest bardzo ważne w takiej działalności.

Należy więc zadbać, by udostępniane dane osobowe wolontariuszy i wolontariuszom były odpowiednio zabezpieczane a ryzyko ich naruszenia zminimalizowane. Dlatego też do obowiązków Stowarzyszenia czy Fundacji należy:

  • Określenie jasnych zasad ochrony danych i zobowiązanie każdego wolontariusza do ich przestrzegania.
  • Przeszkolenie wolontariuszy z obowiązującej w podmiocie polityki poufności.
  • Spełnienie wobec wolontariuszy obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
  • Poinformowanie wolontariuszy o ich odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  • Wydawanie wolontariuszom upoważnień (najlepiej na piśmie) do dostępu przez nich do danych osobowych w organizacji.

Ponadto:

  • Zabezpieczenie miejsc, w których wolontariusze mają dostęp do danych, w tym zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, zakaz udostępniania haseł, pozostawania dokumentów czy danych na biurku bez nadzoru.
  • Zobowiązanie (najlepiej na piśmie) do nie ujawniania przez wolontariuszy danych osobowych poza organizacją, w której „pracują”.
  • Przeszkolenie wolontariuszy w zakresie szyfrowania wiadomości e-mail, nie pozostawiania komputera i nośników danych bez kontroli, używania silnych haseł zabezpieczających komputer, tak by chronić informacje na nich zawarte przed dostaniem się w niepowołane ręce.

dr Marlena Płonka

wizytówka internetowa: www.icentrum.eu

FB icentrum marlena płonka