Nagroda dla IBIP za współorganizację Konwentu „Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego”

Z dumą informujemy, że nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością otrzymał 11 października 2019 roku na Konwencie #WspółpracaMiędzysektorowaiInnowacjenaRzeczBezpieczeństwaDrogowego od #FundacjaNadziejaOsóbPoszkodowanychwWypadkachDrogowychOpp podziękowania za współorganizację wydarzenia oraz za “bezinteresowną chęć do czynienia dobra, a przede wszystkim za pomoc i dar dobrego serca w promowaniu bezpieczeństwa na drodze i pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych”.

List z podziękowaniem wręczyła nam Prezes Fundacji #AleksandraKieres.

Nasz Instytut na Konwencie reprezentowały dr #MarlenaPłonka – Wiceprezes Zarządu oraz dr hab. #KatarzynaKoziołNadolna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Całe wydarzenie można obejrzeć: https://youtu.be/Rv3prLWq1aI

To już nasza V Ogólnopolska konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce … tym razem pt. „Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”

Z dumą informujemy, że jest to już piąta edycja konferencji z cyklu “Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością przy współudziale Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Tegoroczna konferencja stawia sobie za cel stworzenie forum dyskusyjnego teoretyków i praktyków gospodarki, zainteresowanych problematyką innowacyjności, które wskazywać będzie współczesne koncepcje zarządzania innowacjami, niezbędne zasoby wykorzystywane do stymulowania innowacyjności oraz szanse i bariery w oddziaływaniu innowacyjnych podmiotów na otoczenie.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up – funkcjonowanie i rozwój.

W ramach zaplanowanych sesji odbywać się będą debaty, panele dyskusyjne, sesja plakatowa oraz wizyta studyjna.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się z dr Romanem Tylżanowskim pod adresem: roman.tylzanowski@usz.edu.pl lub telefoniczne: 504 474 281

Ramowy program konferencji: ulotka

dr Marlen Płonka

dr Roman Tylżanowski

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Już niebawem odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Konferencja odbędzie się 11 października 2019 roku i rozpocznie się o godz.11.30 w Sali NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5.

Głównym organizatorem konferencji jest Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com) a nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (www.wneiz.pl) współorganizują wydarzenie z ramienia sektora nauki.

Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, administracji samorządowej, Krajowego Transportu Kolejowego, przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Liczne podmioty objęły Konwent honorowym patronatem, w tym https://fundacjanadzieja.com/pl/podstrona/112.html?fbclid=IwAR1XxQv3Z6pmPl4er-XS_oF0WaRCDIzcORU3VKr1GYBCYO5HOFqKNayCLYg

 

dr Marlena Płonka

Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (www.wneiz.pl) współorganizują – z ramienia sektora nauki, konferencję dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Głównym organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com).

Głównym celem konferencji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają przyczynić się do  zmniejszenia ofiar wypadków drogowych.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego. Gośćmi spotkania będą również przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Organizatorzy Konwentu, którzy wystąpią o Honorowy Patronat Prezydenta RP, zapraszają podmioty zainteresowane wsparciem akcji na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych do składania wniosków o objęcie Konferencji swym patronatem.

Masz pomysł jak zwiększyć bezpieczeństwo drogowe? Zgłoś go za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl_CV8aMSH4uP7eHdkIz8GOh6UySbT9q9B8vi70itgv3Ueg/viewform?fbclid=IwAR1ft2fyBpmBrWLlcs5a9S_ij7AcLtbeuOuRe-A8Ugu6ZdLM__BOE28ryP4

 

Drugą część wydarzenia wypełni uroczysta Gala, którą poprowadzi znana aktorka – Laura Łącz.

Konferencję i Galę zwieńczy uroczysty bankiet, który dzięki swej mniej formalnej atmosferze przyczyni się do nawiązywania nowych i zwiększana zażyłości już istniejących kontaktów między różnymi podmiotami, usprawniając ich późniejszą współpracę.

Konferencja odbędzie się 11 października 2019 roku – Sala NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5.

Szczegóły na temat konferencji dostępne są pod adresem: Informator

 

dr Marlena Płonka

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyła się Na WNEiZ  IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Komitetem Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników będących przedstawicielami 15 ośrodków naukowych w Polsce i na Ukrainie oraz przedstawiciele środowiska biznesowego, m.in. właściciele innowacyjnych firm: Pixel Legend, Tidio, Mahstone, BKF.

 

 

Pierwszy Dzień Konferencji

 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie debaty z udziałem głównie przedstawicieli biznesu.  W debacie pt. „Innowacje w praktyce” wzięli udział  Tytus Gołas, szef firmy Tidio, Dawid Szymkowiak współwłaściciel firmy Mahstone, Witold Jabłoński, Dyrektor Morskiego Centrum Nauki, Jan Filipowiak założyciel i Dyrektor Generalny firmy Pixel Legend. Podjęto temat trudności wynikających z prowadzenia innowacyjnych działań, współpracy z ośrodkami naukowymi, dyskusji z innymi nad swoimi pomysłami na etapie kreowania koncepcji biznesowej i zagrożeń jakie większość firm w tym widzi.

 

Druga debata odbyła się pod hasłem „Innowacje w aspekcie międzynarodowym”. Wzięli w niej udział Robert Król Prezes Multi Projekt, Piotr Andrzejewski Prezes oraz Dyrektor ds. rozwoju firmy BKF, Artur Bielan Global Service Manager w 3Shape Poland Sp. z o.o. oraz prof. Vasyl Zalizko i Gor Martirosyan. Rozstrzygano w niej w jaki sposób wykorzystanie nowoczesnych technologii wpływa na strukturę zatrudnienia, jakie rozwiązania czerpane są  z zagranicy i jakie przynoszą efekty po wykorzystaniu w Polsce czy choćby co skłania przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne.

 

Pierwszy dzień konferencji został zakończony kolacją, która pozwoliła na nawiązanie relacji i rozmowy na temat podjęcia działań w kierunku realizacji wspólnych projektów.

 

Drugi dzień Konferencji

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wizyty studyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, które zaprezentowała mgr Anna Suchocka, wskazując na innowacyjne rozwiązania wdrożone w tym podziemnym pawilonie związanym z najnowszą historią miasta Szczecina i Polski czy nawet świata.

 

Kolejnym punktem w harmonogramie był warsztat z obszaru Management 3.0 dotyczący delegowania zadań w zarządzaniu i podejmowania decyzji, który poprowadziła dr Katarzyna Kazojć, wykorzystując karty Delagation Poker. Uczestnicy warsztatu, podzieleni na zespoły omawiali poziom podejmowania decyzji dla sytuacji wyboru członka zespołu do grantu badawczego oraz organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników.

 

Jednym z ostatnich punktów konferencji były debaty naukowe przedstawicieli ośrodków akademickich z Polski.

 

W każdej z trzech debat o tematyce wynikającej z tytułu konferencji (Trendy, Modele, Strategie) wzięło udział 4-5 osób i moderator, który zadawał pytania z obszaru zainteresowań naukowych jej uczestników i przygotowanych przez nich referatów, które zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WNEiZ US. Moderatorem debaty dotyczącej trendów była dr hab. inż. prof. PCz Beata Ślusarczyk, dotyczącej modeli dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, a dotyczącej strategii dr hab. prof. UEP Piotr Bartkowiak.

 

Na zakończenie dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji podziękowała uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w konferencji, możliwość wymiany poglądów i prezentację wyników badań prowadzonych w obszarze wielu aspektów związanych z innowacjami w gospodarce, które z pewnością będą stanowiły  przyczynek do  dalszego rozwoju tematu.

 

Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Mecenat Miasta Szczecin, patronaty Głównego Urzędu Statystycznego, czasopisma Controling i Zarządzanie, Północnej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, projektu South Baltic Cleantech International.

 

dr Marlena Płonka

dr Katarzyna Kazojć

Prezentacja Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością w ramach promocji stargardzkich NGO

Podczas zorganizowanego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (www.scwop.stargard.pl) spotkania, po raz kolejny odbyła się prezentacja działalności Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

W wydarzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2018 roku, wzięli udział przedstawiciele stargardzkich NGO.

Wiceprezes Zarządu dr Marlena Płonka rozpoczęła swoje wystąpienie od przedstawienia głównych celów działalności IBIP a następnie poprowadziła wykład w zakresie transferu nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych. Omawiano również zasady bezpieczeństwa podczas operacji wykonywanych na danych prezentując główne cele działalności Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz nowe trendy przy przetwarzaniu danych w związku z wejściem w życie RODO.

Szczegóły na temat spotkania dostępne pod adresem:

http://www.scwop.stargard.pl/szkolenie-z-zakresu-rodo/

 

dr Marlena Płonka

Prezentacja Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością w ramach promocji organizacji pozarządowych

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (www.scwop.stargard.pl) realizuje działania na rzecz NGO. W ramach promocji organizacji trzeciego sektora, dr Marlena Płonka – Wiceprezes IBIP prezentowała działalność Instytutu.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 października 2018 roku, dr Marlena Płonka (www.icentrum.eu) przedstawiła uczestnikom konferencji główne cele IBIP, nowe trendy w zakresie ochrony przetwarzania danych w związku z wejściem w życie RODO oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji (www.ibistargard.pl).

Szczegóły na temat spotkania dostępne pod adresem:

http://www.scwop.stargard.pl/szkolenie-z-zakresu-rodo/

Omawiane podczas konferencji zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, w związku z czym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych podjęło decyzję o organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielami IBIP. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. debatę nt. upowszechniania wiedzy o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych do przetwarzania i transferu informacji.

 

dr Marlena Płonka

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce – Trendy – Modele – Strategie

W dniach 22-23 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się czwarta edycja Konferencji, której głównym celem jest prezentacja współczesnych trendów, modeli i strategii w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Konferencję organizuje Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Komitetem Inżynierii Produkcji PAN.

Podczas konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up – funkcjonowanie i rozwój.

Szczegółowe informacje pod adresem: Ulotka

dr Marlena Płonka

Już po raz trzeci odbyła się konferencja z cyklu: Zarządzanie innowacjami w gospodarce!

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 23-24 listopada 2017 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” – tym razem pod tytułem:  Kreatywność – Współpraca – Perspektywy.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce, przed którą stawiane są nowe wyzwania. Omawiano zagadnienia dotyczące innowacyjności, w szczególności innowacje w przemyśle i usługach, finansowanie działalności innowacyjnej, politykę innowacyjną w UE i na świecie, transfer nowoczesnych technologii.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz prof. Dariusza Rosatiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele środowiska naukowego i biznesu.

Uczestnicy wymieniali poglądy na tematy związane z rozwojem innowacji, globalizacji oraz nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa typu start-up, które podczas konferencji prezentowały swoją działalność.

Wnioski i rekomendacje zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2018 roku.

Marlena Płonka

Prezentacja IBIP-podczas Konferencji nt. Możliwości włączania rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu – realizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

23 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie odbyła się konferencja realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój talent”,  poświęcona włączaniu rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu. Na spotkanie zostali zaproszeni liczni goście, w tym choszczeńscy przedstawiciele władz, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele a w charakterze prelegenta wystąpiła dr Marlena Płonka – członek Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania i realizacji celów statutowych Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością, w tym m.in. dot. tworzenia sprzyjających warunków i upowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości.

Marlena Płonka