III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością został zaproszony do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Instytut reprezentowała dr Marlena Płonka – Wiceprezes Zarządu.

Na konferencji omawiane były zagadnienia dotyczące wdrażania w branży medycznej innowacyjnych rozwiązań oraz bezpieczeństwo w świecie cyfrowym.
Uczestnicy Konferencji dyskutowali o tym, że szpitale jako liderzy innowacji dostrzegają potrzebę współpracy ze startupami z branży medycznej. Podkreślano, że wykorzystanie AI w świcie medycznym tworzy przestrzeń dla współpracy ze startupami oferującymi nowoczesne rozwiązania w dziedzinie IT dla sektora medycznego.

Wypracowany został Raport “Top Disruptors in Healthcare 2021”, który dostępny jest pod adresem: Polska Federacja Szpitali – Raport “Top Disruptors in Healthcare 2021” (pfsz.org)

Głównym celem Raportu jest wspieranie ekosystemu innowacji w ochronie zdrowia – sprzyja to nie tylko rozwojowi innowacyjnej gospodarki, ale nabiera również szczególnego znaczenia w dobie walki z pandemią Covid – 19 oraz jej długoterminowymi następstwami.
W Raporcie zaprezentowane są interesujące rozwiązania w sektorze medycznym wraz z opisem ich poziomu zaawansowania o raz informacjami „kto i w jaki sposób może z tych rozwiązań skorzystać, a także jakie są potrzeby startupów i wyzwania przed nimi stojące”.
dr Marlena Płonka