III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Kreatywność – Współpraca – Perspektywy.

W dniach 23-24 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja, której głównym celem jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce, przedktórą stawiane są nowe wyzwania.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle,
 • innowacje usługowe,
 • zarządzanie strategiczne działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność i jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna państwa, UE, na świecie,
 • transfer technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja w zarządzaniu innowacjami.

Rejestracji udziału w Konferencji można dokonać pod adresem:

http://konferencjaziwg.evenea.pl

Marlena Płonka