IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyła się Na WNEiZ  IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Komitetem Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników będących przedstawicielami 15 ośrodków naukowych w Polsce i na Ukrainie oraz przedstawiciele środowiska biznesowego, m.in. właściciele innowacyjnych firm: Pixel Legend, Tidio, Mahstone, BKF.

 

 

Pierwszy Dzień Konferencji

 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie debaty z udziałem głównie przedstawicieli biznesu.  W debacie pt. „Innowacje w praktyce” wzięli udział  Tytus Gołas, szef firmy Tidio, Dawid Szymkowiak współwłaściciel firmy Mahstone, Witold Jabłoński, Dyrektor Morskiego Centrum Nauki, Jan Filipowiak założyciel i Dyrektor Generalny firmy Pixel Legend. Podjęto temat trudności wynikających z prowadzenia innowacyjnych działań, współpracy z ośrodkami naukowymi, dyskusji z innymi nad swoimi pomysłami na etapie kreowania koncepcji biznesowej i zagrożeń jakie większość firm w tym widzi.

 

Druga debata odbyła się pod hasłem „Innowacje w aspekcie międzynarodowym”. Wzięli w niej udział Robert Król Prezes Multi Projekt, Piotr Andrzejewski Prezes oraz Dyrektor ds. rozwoju firmy BKF, Artur Bielan Global Service Manager w 3Shape Poland Sp. z o.o. oraz prof. Vasyl Zalizko i Gor Martirosyan. Rozstrzygano w niej w jaki sposób wykorzystanie nowoczesnych technologii wpływa na strukturę zatrudnienia, jakie rozwiązania czerpane są  z zagranicy i jakie przynoszą efekty po wykorzystaniu w Polsce czy choćby co skłania przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne.

 

Pierwszy dzień konferencji został zakończony kolacją, która pozwoliła na nawiązanie relacji i rozmowy na temat podjęcia działań w kierunku realizacji wspólnych projektów.

 

Drugi dzień Konferencji

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wizyty studyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, które zaprezentowała mgr Anna Suchocka, wskazując na innowacyjne rozwiązania wdrożone w tym podziemnym pawilonie związanym z najnowszą historią miasta Szczecina i Polski czy nawet świata.

 

Kolejnym punktem w harmonogramie był warsztat z obszaru Management 3.0 dotyczący delegowania zadań w zarządzaniu i podejmowania decyzji, który poprowadziła dr Katarzyna Kazojć, wykorzystując karty Delagation Poker. Uczestnicy warsztatu, podzieleni na zespoły omawiali poziom podejmowania decyzji dla sytuacji wyboru członka zespołu do grantu badawczego oraz organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników.

 

Jednym z ostatnich punktów konferencji były debaty naukowe przedstawicieli ośrodków akademickich z Polski.

 

W każdej z trzech debat o tematyce wynikającej z tytułu konferencji (Trendy, Modele, Strategie) wzięło udział 4-5 osób i moderator, który zadawał pytania z obszaru zainteresowań naukowych jej uczestników i przygotowanych przez nich referatów, które zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WNEiZ US. Moderatorem debaty dotyczącej trendów była dr hab. inż. prof. PCz Beata Ślusarczyk, dotyczącej modeli dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, a dotyczącej strategii dr hab. prof. UEP Piotr Bartkowiak.

 

Na zakończenie dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji podziękowała uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w konferencji, możliwość wymiany poglądów i prezentację wyników badań prowadzonych w obszarze wielu aspektów związanych z innowacjami w gospodarce, które z pewnością będą stanowiły  przyczynek do  dalszego rozwoju tematu.

 

Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Mecenat Miasta Szczecin, patronaty Głównego Urzędu Statystycznego, czasopisma Controling i Zarządzanie, Północnej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, projektu South Baltic Cleantech International.

 

dr Marlena Płonka

dr Katarzyna Kazojć