IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce – Trendy – Modele – Strategie

W dniach 22-23 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się czwarta edycja Konferencji, której głównym celem jest prezentacja współczesnych trendów, modeli i strategii w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Konferencję organizuje Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Komitetem Inżynierii Produkcji PAN.

Podczas konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up – funkcjonowanie i rozwój.

Szczegółowe informacje pod adresem: Ulotka

dr Marlena Płonka