IV Workshop in Management

Nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością miał przyjemność włączyć się w realizację wakacyjnego wydarzenia pt. „IV Workshop in Management”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2021 roku.
Głównym celem projektu było przygotowanie studentów na kierunkach Przedsiębiorczość i Inwestycje oraz Zarządzanie Uniwersytetu Szczecińskiego do wejścia na rynek pracy.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Barbara Czerniachowicz oraz Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością – dr Marlena Płonka odwiedzały ze Studentami stargardzkie Przedsiębiorstwa.
Głównym celem projektu było przybliżenie słuchaczom Uniwersytetu Szczecińskiego zakresu działalności „cennych na lokalnym rynku podmiotów”, w tym metod zarządzania organizacją – zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, omówienie barier rozwoju, czynników wpływających na sukces i konkurencyjność na rynku, perspektyw na wdrażanie innowacji oraz współpracy z uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość i innowacyjność.
dr Marlena Płonka