Już po raz trzeci odbyła się konferencja z cyklu: Zarządzanie innowacjami w gospodarce!

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 23-24 listopada 2017 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” – tym razem pod tytułem:  Kreatywność – Współpraca – Perspektywy.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce, przed którą stawiane są nowe wyzwania. Omawiano zagadnienia dotyczące innowacyjności, w szczególności innowacje w przemyśle i usługach, finansowanie działalności innowacyjnej, politykę innowacyjną w UE i na świecie, transfer nowoczesnych technologii.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz prof. Dariusza Rosatiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele środowiska naukowego i biznesu.

Uczestnicy wymieniali poglądy na tematy związane z rozwojem innowacji, globalizacji oraz nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa typu start-up, które podczas konferencji prezentowały swoją działalność.

Wnioski i rekomendacje zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2018 roku.

Marlena Płonka