Wykorzystanie funduszy unijnych na działalność innowacyjną – zagadnienie omawiane podczas Konferencji „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. Dariuszem Rosatim konferencję, która odbyła się 2 listopada 2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Prelegenci i uczestnicy konferencji pt. „Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle” omawiali zagadnienia związane z budowaniem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Do udziału w konferencji zgłosili się przedsiębiorcy, studenci, doktoranci, naukowcy z różnych regionów Polski. Rejestracja zakończyła się na poziomie 100 osób a ponieważ miała charakter otwarty ostatecznie wzięło w niej udział dużo więcej słuchaczy. W charakterze prelegentów wystąpili przedsiębiorcy z sektora przemysłowego, przedstawiciele środowiska naukowego oraz jednostek samorządowych.

Debata dotyczyła wspierania potencjału innowacyjnego w regionie. Na konferencji omawiano zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, przy czym głównie skupiono się na sektorze morskim i przemyśle stoczniowym z uwagi na ich duże znaczenie społeczne i gospodarcze w regionie w regionie.

Wnioski i rekomendacje zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia i Prace WNEiZ”. Podjęto też decyzję o przekazaniu postulatów – wypracowanych na podstawie prezentowanych wyników badań oraz opinii uczestników i prelegentów, posłowi na Sejm z Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Duże zainteresowanie konferencją wskazuje na to, że podjęta tematyka jest ważna. Organizatorzy zamierzają więc kontynuować tego typu inicjatywę, głównie po to, aby zwiększać świadomość w zakresie możliwości finansowania działań innowacyjnych z funduszy strukturalnych UE oraz znaczenia innowacji dla budowania silnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Marlena Płonka

źródło: http://www.rosati.pl/czytaj.php?id=216