Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

W Stargardzie dnia 28 października 2021 roku odbyła się Konferencja z udziałem lokalnych innowacyjnych Przedsiębiorców.

Nasz Instytut nad Innowacjami i Przedsiębiorczością reprezentowała Wiceprezes Zarządu – dr Marlena Płonka, która prezentowała cele statutowe Instytutu podkreślając, że IBIP wpisuje się w działania stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań i transferu wiedzy na linii biznes-nauka.
Przykładem mogą być organizowane spotkania i konferencje, na które zapraszani są przedstawiciele świata nauki i biznesu. Instytut uczestniczy w inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami. Przykładem może być ostatnio realizowany projekt: studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyjechali do Stargardu, by zobaczyć, jak funkcjonują firmy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Studenci wraz z dr Barbarą Czerniachowicz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego „Workshop in Management”) oraz dr Marleną Płonką (Wiceprezes Zarządu IBIP) odwiedzali stargardzkie przedsiębiorstwa traktując tę wizytę jako doskonałą okazję zarówno:
– dla studentów, by tych zachęcać do lokowania ich planów zawodowych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii,
– jak i dla firm, które w trakcie takich spotkań zyskują dostęp do przyszłych wykwalifikowanych kadr.

Film z Konferencji promującej innowacyjnych Przedsiębiorców i ich biznesy zlokalizowane w stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii: https://youtu.be/vgmdZz2BS4A)

„Jeśli Twoja inwestycja wymaga specjalnego podejścia i dynamicznego klimatu biznesowego oraz ludzi, którzy potrafią pokonać wszelkie przeszkody pojawiające się podczas realizacji inwestycji, rozważ swoją nową inwestycję w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.” (cyt.: https://ppnt.stargard.pl/o-parku/).

dr Marlena Płonka