Konferencja: Zarządzanie innowacjami w gospodarce

W dniach 17-18 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja a jej głównym celem jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle,
 • innowacje usługowe,
 • zarządzanie strategiczne działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność i jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne,
 • polityka innowacyjna państwa, UE, na świecie,
 • transfer technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja w zarządzaniu innowacjami.

Rejestracja uczestników Konferencji dostępna jest pod adresem:

http://ziwg.evenea.pl

Pobierz: ulotka (180 pobrań)

Marlena Płonka