Monografia pt. “Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Aktualności badawcze” pod redakcją naukową dr Romana Tylżanowskiego

Informujemy, że została opublikowana monografia pt. “Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Aktualności badawcze” (red. naukowa Roman Tylżanowski).

Celem książki jest wskazanie współczesnych koncepcji zarządzania innowacjami, niezbędnych zasobów wykorzystywanych do stymulowania innowacyjności oraz szans i barier w oddziaływaniu innowacyjnych podmiotów na otoczenie.

Książka składa się z 15 rozdziałów:
Rozdział 1. INNOVATION – THE CAPITAL OF THE FUTURE OF BUSINESS (Ewa Chomać-Pierzecka)
Rozdział 2. TECHNOLOGY TRANSFER AND THE PROBLEM OF COMPANIES TECHNOLOGY MANAGEMENT (Robert Blażlak, Grzegorz Szymański)
Rozdział 3. ZARZĄDZANIE PROCESOWE JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Urszula Słupska, Barbara Bielicka)
Rozdział 4. MAŁE INNOWACYJNE FIRMY W PROCESIE DORADZTWA BIZNESOWEGO – PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORCY (Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz)
Rozdział 5. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC WYZWAŃ PRZEMYSŁU 4.0 (Dariusz Nowak)
Rozdział 6. GAMIFIKACJA 3.0 JAKO INNOWACYJNA METODA MOTYWACYJNA WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH (Ireneusz Miciuła, Agnieszka Miluniec)
Rozdział 7. DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCYJNO-SPRZEDAŻOWEGO WYKORZYSTUJĄCEGO MODEL INNOWACJI NAPĘDZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO (Piotr Bartkowiak, Izabela Grabowska)
Rozdział 8. KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORSTW JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI (Sebastian Narojczyk)
Rozdział 9. THE CORE OF PROFESSIONAL COMPETENCE: THE PERSPECTIVE OF TECHNOLOGY TRANSFER SPECIALISTS (CASE STUDY: POLAND) (Renata Winkler, Zofia Gródek-Szostak)
Rozdział 10. UNIWERSYTET JAKO KREATOR STUDENCKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU (Marek Krasiński, Edyta Krasińska, Łukasz Niemczuk)
Rozdział 11. WSPÓLNOŚĆ PATENTU (Monika Szymura)
Rozdział 12. EU FUNDS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR INCREASING INNOVATION (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek)
Rozdział 13. MARKET CARTELIZATION AND TECHNOLOGICAL INNOVATION (Łukasz Kryśkiewicz)
Rozdział 14. PAYMENT CARD – INNOVATIVE SOLUTIONS (Anna Mierzejewska)
Rozdział 15. INNOWACYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY KIEROWANIA HOLOWNIKAMI W PORCIE (Zbigniew Frąckiewicz, Franciszek Marecki)

Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
Rok Wydania: 2020.

dr Roman Tylżanowski