Na Konferencji „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” omawiano znaczenie procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 17-18 listopada 2016 roku odbyła się Konferencja „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Jej głównym celem było zaprezentowanie znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce. Była to już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. Dariuszem Rosatim oraz Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością. Konferencja została objęta honorowym patronatem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjatywa zyskała również oficjalne poparcie Wojewody Zachodniopomorskiego.

W spotkaniu wzięło udział 70 uczestników, którzy wymienili poglądy na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w przemyśle, głównie w sektorze morskim. Wnioski i rekomendacje zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku.

Marlena Płonka