Nagroda dla IBIP za współorganizację Konwentu „Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego”

Z dumą informujemy, że nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością otrzymał 11 października 2019 roku na Konwencie #WspółpracaMiędzysektorowaiInnowacjenaRzeczBezpieczeństwaDrogowego od #FundacjaNadziejaOsóbPoszkodowanychwWypadkachDrogowychOpp podziękowania za współorganizację wydarzenia oraz za „bezinteresowną chęć do czynienia dobra, a przede wszystkim za pomoc i dar dobrego serca w promowaniu bezpieczeństwa na drodze i pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych”.

List z podziękowaniem wręczyła nam Prezes Fundacji #AleksandraKieres.

Nasz Instytut na Konwencie reprezentowały dr #MarlenaPłonka – Wiceprezes Zarządu oraz dr hab. #KatarzynaKoziołNadolna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Całe wydarzenie można obejrzeć: https://youtu.be/Rv3prLWq1aI