Obszary badawcze

Obszary badawcze Instytutu:

 • Ekonomika i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach
 • Krajowe, regionalne i sektorowe systemy innowacji
 • Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Działalność sfery badawczo-rozwojowej
 • Instytucje wsparcia biznesu
 • Polityka innowacyjna
 • Klastry
 • Ekonomika jakości
 • Transfer technologii
 • Ekonomika aglomeracji
 • Współpraca innowacyjna
 • Strategie rozwoju przemysłu
 • Zarządzanie kapitałem trwałym