Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (www.wneiz.pl) współorganizują – z ramienia sektora nauki, konferencję dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Głównym organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com).

Głównym celem konferencji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają przyczynić się do  zmniejszenia ofiar wypadków drogowych.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego. Gośćmi spotkania będą również przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Organizatorzy Konwentu, którzy wystąpią o Honorowy Patronat Prezydenta RP, zapraszają podmioty zainteresowane wsparciem akcji na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych do składania wniosków o objęcie Konferencji swym patronatem.

Masz pomysł jak zwiększyć bezpieczeństwo drogowe? Zgłoś go za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl_CV8aMSH4uP7eHdkIz8GOh6UySbT9q9B8vi70itgv3Ueg/viewform?fbclid=IwAR1ft2fyBpmBrWLlcs5a9S_ij7AcLtbeuOuRe-A8Ugu6ZdLM__BOE28ryP4

 

Drugą część wydarzenia wypełni uroczysta Gala, którą poprowadzi znana aktorka – Laura Łącz.

Konferencję i Galę zwieńczy uroczysty bankiet, który dzięki swej mniej formalnej atmosferze przyczyni się do nawiązywania nowych i zwiększana zażyłości już istniejących kontaktów między różnymi podmiotami, usprawniając ich późniejszą współpracę.

Konferencja odbędzie się 11 października 2019 roku – Sala NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5.

Szczegóły na temat konferencji dostępne są pod adresem: Informator

 

dr Marlena Płonka