Prezentacja Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością w ramach promocji organizacji pozarządowych

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (www.scwop.stargard.pl) realizuje działania na rzecz NGO. W ramach promocji organizacji trzeciego sektora, dr Marlena Płonka – Wiceprezes IBIP prezentowała działalność Instytutu.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 października 2018 roku, dr Marlena Płonka (www.icentrum.eu) przedstawiła uczestnikom konferencji główne cele IBIP, nowe trendy w zakresie ochrony przetwarzania danych w związku z wejściem w życie RODO oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji (www.ibistargard.pl).

Szczegóły na temat spotkania dostępne pod adresem:

http://www.scwop.stargard.pl/szkolenie-z-zakresu-rodo/

Omawiane podczas konferencji zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, w związku z czym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych podjęło decyzję o organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielami IBIP. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. debatę nt. upowszechniania wiedzy o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych do przetwarzania i transferu informacji.

 

dr Marlena Płonka