Promocja!
Swiadek

Regionalne systemy innowacji w Polsce

65.00  58.50 

Głównym celem pracy jest przedstawienie dynamicznych i strukturalnych czynników odpowiedzialnych za aktualny kształt regionalnych systemów innowacji w Polsce, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej, regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę kraju i jego regionów, ze szczególnym rozpoznaniem ośmiu przypadków województw.

SKU: 001 Kategoria:

Product Description

Prof. zw. dr hab. Władysław Janasz:

Oceniana praca jest interesująca i stanowi aktualną pozycję teoretyczno-empiryczną. Powszechnie uznaje się, że innowacje należą do podstawowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i agregacji regionalnych. Każda terytorialnie zorientowana sieć, aby móc rozwijać się dynamicznie potrzebuje innowacji.

Dorobek autorski pracy wyraża się między innymi w: oryginalnej analizie i opracowaniu ram koncepcyjnych dla rozwoju regionalnych systemów innowacji w Polsce; przeprowadzeniu weryfikacji statystycznej związków przyczynowych określających dynamizm innowacyjny przemysłu w przekrojach regionalnych; interesującym zestawieniu uwarunkowań innowacji w regionalnych systemach przemysłowych i zbudowaniu opisów charakterystyk przyjętych do badania systemów przemysłowych; zidentyfikowaniu obszarów związanych z procesami innowacyjnymi w układach przestrzennych dotyczących wzbudzania procesów innowacyjnych w systemach regionalnych; zaprezentowaniu autorskiej koncepcji horyzontalnych płaszczyzn odniesień – ewolucyjnej, instytucjonalnej, przestrzennej i industrialnej; sprecyzowaniu wniosków, które mogą stanowić przesłankę formułowania polityki regionalnej i proinnowacyjnych strategii rozwoju przemysłu w regionach Polski.

Recenzowana praca oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu, w tym w znacznej mierze obcojęzycznej. Systematyzuje i poszerza wiedzę, wprowadza wątki nieobecne w polskiej literaturze, zawiera szereg nowatorskich propozycji, a także rekomendacji o walorach utylitarnych.

Additional Information

Autor

Arkadiusz Świadek

ISBN

978-83-7641-535-2

Wydawca

Difin

Data wydania

2011

Liczba stron

365/B5