Fundusze strukturalne UE jako jeden z czynników pobudzania działalności innowacyjnej przedsiebiorstw – przegląd funduszy dostępnych w okresie programowania 2007-2013 w województwie podkarpackim

Fundusze strukturalne UE jako jeden z czynników pobudzania działalności innowacyjnej przedsiebiorstw – przegląd funduszy dostępnych w okresie programowania 2007-2013 w województwie podkarpackim / Arkadiusz Świadek, Marlena Płonka  // W: Przedsiębiorstwo i Region .- 2012, nr 4, s. 6–15 : bibliogr.rys.summ. Słowa kluczowe: innovative activity, region, structural funds