Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013

Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013 / Marlena Płonka // W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 – (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 2) – s. 156–168 .- ISBN: 9788387193911