Wiedza w procesie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Wiedza w procesie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Marlena Płonka // W: Wiedza a przedsiębiorczość / red. nauk. E. Ambukita, P. Gąsiorek .- Poznań : Akademicki Instytut Naukowo-Wydaw. Altus sp. z o. o., 2011 – s. 93–106 .- ISBN: 9788393239481