Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska

Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska / Marlena Płonka // W: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część I / red. nauk. A. Świadek .- Szczecin : Naukowe Wydaw. IVG, 2013 – s. 28–45 .- ISBN: 9788362062188