Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w systemie przemysłowym województwa lubuskiego w latach 2008-2010

Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w systemie przemysłowym województwa lubuskiego w latach 2008-2010 / Marlena Płonka // W: Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie lubuskim : analizy i prognozy / red. nauk. A. Świadek .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2012 – (Zeszyt Naukowy ; 1) – s. 78–94 .- ISBN: 9788393092406