Raport NBP: Potencjał innowacyjny gospodarki – Uwarunkowania, determinanty, perspektywy

Przez ostatnie dwudziestolecie Polska notowała szybki wzrost gospodarczy. Jednak podstawowe czynniki tego wzrostu – akumulacja kapitału i zwiększanie zatrudnienia – stopniowo się wyczerpują. W kolejnych latach wzrost gospodarczy będzie zależał w Polsce bardziej niż dotąd od wzrostu produktywności czynników wytwórczych, który można uzyskać poprzez zwiększenie potencjału innowacyjnego gospodarki.

Raport „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, przygotowany przez ekonomistów Instytutu Ekonomicznego NBP, jest kompleksowym opracowaniem analizującym czynniki sprzyjające innowacyjności gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z [Raportem].

Marlena Płonka