Startowa

Główny cel

1Propagowanie informacji, metod i technik

w zakresie prowadzenia badań nad innowacjami i przedsiębiorczością.

Aktywnie, świadomie i z pasją uczestniczymy w:
 • w tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości i popularyzacji wiedzy o procesach innowacyjnych,
 • w badaniach i monitoringu prowadzonych badań naukowych, koordynowaniu wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych,
 • w propagowaniu informacji, metod i technik w zakresie prowadzenia badań nad innowacjami i przedsiębiorczością,
 • w upowszechnianiu wiedzy o przedsiębiorczości oraz wynikach badań dotyczących aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw.

 

Badania

Podejmujemy aktywność badawczą i monitoring prowadzonych badań naukowych, upowszechniamy ich wyniki oraz uczestniczymy w procesie identyfikacji nowych i niezagospodarowanych obszarów badawczych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Innowacje

W naszym obszarze zainteresowań znalazły się innowacje, ponieważ są one ważnym i podstawowym czynnikiem dynamicznego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Charles Freeman twierdził, że „nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać”.

Przedsiębiorczość

Wspieramy, inicjujemy oraz podejmujemy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

 
Realizujemy swoje cele w zakresie innowacji i przedsiębiorczości poprzez:
 • prowadzenie, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • organizowanie konferencji służących wymianie myśli i dorobku badawczego,
 • upowszechnianie dorobku naukowego.
 • publikowanie i wspieranie publikacji o charakterze naukowym lub dydaktycznym,
 • organizowanie konkursów, warsztatów i spotkań upowszechniających wiedzę o innowacjach i przedsiębiorczości,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat prowadzonych badań naukowych,
 • prowadzenie działalności doradczej, eksperckiej oraz dydaktycznej.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i jest organizacją badawczą, której głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych I badań przemysłowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną i publikacje.

Terenem naszego działania jest obszar Unii Europejskiej a nasza siedziba mieści się w Stargardzie Szczecińskim na ulicy Warszawskiej 7a/1.

Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej uczestników Stowarzyszenia.

Nasze Organy

Zarząd:

dr hab. Arkadiusz Świadek – Prezes Zarządu

mgr Marlena Płonka – Wiceprezes Zarządu

dr hab. Joanna Wiśniewska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Krzysztof Janasz

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna

dr Piotr Dzikowski