VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”

W dniach 24-25 listopada odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – uwarunkowania – wyzwania – rekomendacje oraz XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Konferencję zorganizowała Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością. Wydarzenia odbywały się zarówno w formule stacjonarnej (na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), jak i zdalnej. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski, a także reprezentanci sektora biznesu.

dr Roman Tylżanowski