VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – cyfryzacja – internacjonalizacja.

W dniach 23-24 listopada odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – cyfryzacja – internacjonalizacja.

Będzie możliwość zarówno osobistego spotkania i wymianę doświadczeń naukowych, jak i uczestnictwa w formule zdalnej.

Konferencja jest idealną platformą do wymiany doświadczeń naukowych – daje możliwość prezentacji najnowszych wyników realizowanych badań z zakresu zarządzania, innowacji i przedsiębiorczości … szczegółowy zakres zagadnień w ulotce.

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia:
– innowacje w przemyśle i usługach,
– strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
– finansowanie działań innowacyjnych,
– innowacyjność w sektorze MŚP,
– innowacje społeczne,
– innowacje oszczędne (frugal innovation),
– polityka innowacyjna na świecie,
– procesy komercjalizacji i transferu technologii,
– klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
– internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
– kreatywność i gospodarka designu,
– przedsiębiorczość akademicka,
– start up – funkcjonowanie i rozwój

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne – szczegółowe informacje na temat Konferencji w ulotce a rejestracja udziału, możliwa jest za pośrednictwem strony: https://app.evenea.pl/event/kzpkonferencja

dr Marlena Płonka