W dniach 23-24 listopada 2022 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zrządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się 2 konferencje: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” oraz XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Wydarzenia odbyły się w trybie hybrydowym.

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele 30 jednostek naukowych, w tym uczelni zagranicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie i wzięcie udziału w owocnych dyskusjach, zarówno w trakcie poszczególnych sesji, jak i w kuluarach.

Prelegentom serdecznie dziękujemy za wygłoszenie swoich referatów oraz przekazanie praktycznych informacji w trakcie paneli dyskusyjnych.

dr Roman Tylżanowski