XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko

Zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję Naukową: Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko – Innowacyjność i Przedsiębiorczość, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w Instytucie Zarządzania i Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas Konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowców oraz studentów a głównym celem konferencji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu.

Obszary tematyczne

modele biznesowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, finanse, kapitał ludzki, przywództwo, apitał społeczny, innowacje, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, logistyka, marketing, zarządzanie, zrównoważony rozwój, nowoczesne formy przedsiębiorstw

Ważne terminy

  • do 31.03.2020 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
  • do 30.05.2020 r. – ostateczny termin nadsyłania artykułów

Szczegółowe informacje o konferencji

www.konferencjagzs.wordpress.com oraz www.facebook.com/konferencja.gzs

Dane kontaktowe z organizatorami konferencji

conference.EME@usz.edu.pl

www.konferencjagzs.wordpress.com

www.facebook.com/konferencja.gzs

dr Marlena Płonka