Zarząd

dr hab. Joanna Wiśniewska – Prezes
dr Marlena Płonka – Wiceprezes