Zielone Światło dla działalności B+R

Od stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz „nowa ulga podatkowa na badania i rozwój” (można odliczać 10–30 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nawet projektów zakończonych niepowodzeniem).

Projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, który został przedstawiony w marcu br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada zniesienie opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, w tym autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego, oraz przewiduje możliwość odliczenia do 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych poniesionych na B+R dla MSP, a dla dużych przedsiębiorstw nawet do 50 proc. kosztów osobowych i do 30 proc. pozostałych kosztów związanych z B+R. Pojawiła się też propozycja wydłużenia z trzech do sześciu lat okresu, w którym przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty związane z prowadzoną przez niego działalnością B+R.

Według planów Ministerstwa Program ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Marlena Płonka